AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN İKİ EK SINAV HAKKI

19 Oca

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.10.2021 tarih ve E.73154 sayılı yazısı gereğince;

Covıd-19 pandemisi koşulları nedeniyle, azami öğrenim süresini tamamlayan lisans son sınıf öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvurmaları halinde, 2547 sayılı kanunun 44’üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki 2 (iki) ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Azami Süre Sonu Başvurusu ve Sınav Takvimi:

Başvurular şahsen kayıtlı bulunulan Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru Tarihleri : 17 Ocak 2022-31 Ocak 2022

Azami Süre Sonu Sınavı I : 07-13 Şubat 2022

Azami Süre Sonu Sınavı II : 21-27 Şubat 2022

AÇIKLAMALAR:

· Azami süresi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda sona eren öğrencilerden; 31.08.2021-05.09.2021 ile 13.09.2021-19.09.2021 tarihlerinde yapılan azami süre sonu sınavlarında mezun olmaları için gerekli tüm derslerden iki sınav hakkını kullanan ancak derslerden başarısız olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.

· Azami süresi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda sona eren öğrencilerden; 31.08.2021-05.09.2021 tarihindeki sınav döneminden sonra başvuru yapan 13.09.2021-19.09.2021 dönemindeki sınavlara katılan ancak başarısız olduğu derslerden ikinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler devamsız ve hiç almadıkları derslerle birlikte başvuru yapabilir.

· Azami süresi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda sona eren öğrenciler; 31.08.2021-05.09.2021 ile 13.09.2021-19.09.2021 tarihlerindeki sınav döneminde sınav haklarını kullanmak için hiç başvuru yapmayan öğrenciler başvuru yapabilir.

· 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami süresi dolan öğrenciler; başarısız, devamsız, hiç almadıkları dersler için başvuru yapabilir.

· Sadece 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak azami süre sonu II sınavına girmek isteyen öğrenciler de son başvuru tarihi olan 31.01.2022’ e kadar başvuru yapmalıdır.

· Staj, ıntörn, işyeri uygulaması, bitirme çalışması, okul/kurum deneyimi, mesleki uygulama, proje/tasarım dersleri ile hastanede uygulama yapılan derslerden ek sınav yapılmaz.

· Uygulamalı derslerden ek sınav yapılıp yapılamayacağına ilgili birimlerce dersin niteliği gözetilerek karar verilecektir.

· Öğrenciler hiç almadığı seçmeli ders için, sınavların hangi ders/derslerden yapılacağını birimlerinden öğrenebilirler.

 · Öğrenciler ek sınav haklarından yararlanabilmek için dönem katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

· Süresinde başvuru yapmayan, öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler sınava alınmaz ve bu haktan vazgeçmiş sayılırlar.

Başvuru formu için tıklayınız.