STAJ

STAJDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1) İşyerine dilekçe (Form-1) ile başvuru yapılır.

2) İş yerinden onay alınırsa, İşyeri Onay Belgesi (Form-2) doldurulur. (gerekli kısımları işyeri yetkilisi dolduracaktır). (Form 2’yi Bölüme teslim edilir).

3) Fakülte'nin Sigorta girişi için gerekli olan (Form-3), 3 nüsha halinde doldurularak Öncelikle Staj Yapılacak İşletmeye, Sonra Staj Komisyonuna onaylatılarak, Fakülte Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

STAJDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1) Sicil Fişi (Form-4) ve İş Veren Staj Değerlendirme formu (Form-5) gerekli kısımlarını işyeri yetkilisi tarafından doldurularak kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Staj Komisyonuna teslim edilir.

2) Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi (Form-6)’ni doldurarak Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilir.

3) Staj Defteri, yayınlanan Staj Defteri Hazırlama Kitapçığına uygun olarak hazırlanıp Form-4, Form-5 ve Form-6 ile birlikte Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilir.

Staj Dosyası

Staj Dosyası Örneği

 

GEREKLİ BİLGİLER

1. STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER;

  • Staj türünden (şantiye, laboratuvar, büro, yönetim-planlama ve işletme), en az ikisinin yapılması gereklidir.
  • Stajın toplam süresi bir defada tamamlanamaz.
  • Stajlara 2. sınıf sonunda başlanabilir.
  • Staj  etkinliklerinin  esaslara  uygun  olarak  yönlendirilmesini  ve koordinasyonunu “Bölüm Staj Komisyonu” yürütür.
  • Ders programını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan öğrenciler mezuniyet belgesi alamazlar.
  • Staj yapılan yerlerde eğer Cumartesi da çalışılıyorsa bu da staj gününe dâhil edilir.
  • Staj yapılacak firma, Çevre Mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır ve firmada en az bir Mühendis çalışmalıdır.

2. STAJ SÜRESİ;

Staj süresi 50 iş günü olup, 4. yarıyıl (2. sınıf) sonunda ve 6. yarıyıl (3. sınıf) sonunda olmak üzere 25 iş günü + 25 iş günü şeklinde yapılabilir. 

3. STAJ HANGİ KURUM VE/VEYA KURULUŞLARDA YAPILABİLİR?

Staj Yapılabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Örnek Kurum ve/veya Kuruluş

Elde Edilecek Kazanımlar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşları (İl-İlçe Müdürlükleri)

i. Bakanlık

ii. Düzce Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü

i. Mevzuat konusunda kazanımlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşları (İl-İlçe Müdürlükleri)

i. Bakanlık

ii. Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

i. Mevzuat konusundaki kazanımlar

Belediyelere bağlı İçme suyu, Atıksu arıtma tesisleri ve katı atık tesisleri

i. Düzce Belediyesi

ii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSKİ)

i. İçme Suyu Arıtma tesisi işletimi-Laboratuvar Deneyimi

ii. Atıksu Arıtma Tesisi işletimi-Laboratuvar Deneyimi

iii. Katı Atık Depolama Tesisi işletimi

İl Bank

i. İlbank Ankara Bölge Müdürlüğü

i. Altyapı projelendirme

Arıtma Tesisi Projelendiren Şirketler

i. Entech Environmental Technologies

ii. Egesis Çevre Teknolojileri Ltd. Şti.

i. Staj yapılacak arıtma tesisi şirketinin içeriğine bağlı olarak elde edilecek kazanımlar (Örnek: Paket biyolojik arıtma, kimyasal arıtma tasarımı, işletimi, kurulumu vb.)

Endüstriyel Sanayii Kuruluşları

i. Arçelik A.Ş.

ii. ENKA Holding

iii. Norm Çevre Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

iv. Nobel Farma İlaç San.

i. Sanayi kuruluşunun niteliğine bağlı olarak ve açığa çıkan atık/atıksu niteliğine bağlı olarak elde edilecek kazanımlar

ii. Endüstriyel atıksu arıtımı (tesis işletimi, laboratuvar deneyimi)

iii. Endüstriyel üretimden kaynaklanan hava kirliliği ve kontrolü

iv. Endüstriyel işletmenin ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 konularında sertifikasyonu bulunması durumunda kalite yönetim sistemleri konusunda elde edilecek kazanımlar

v. Altyapı projelendirme konularında deneyim

Akredite Özel Çevre Analiz Laboratuvarları

i. Enerji Sistemleri ve Çevre Etüt Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. (ESÇEM) 

ii. ARTEK

i. Analiz Laboratuvarının niteliğine bağlı olarak HPLC, GC-MS gibi spesifik cihazlar konusunda deneyim

Çevre konusunda Danışmanlık veren Özel Şirketler

i. ARÜV ÇEVRE Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

i. Tesis denetim, izleme ve kontrollerinde sürekli danışmanlık hizmeti sunulması

ii. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması

iii. Atıksu arıtma tesisi bakım ve danışmanlık hizmetleri

iv. Atıksu arıtma tesisi mekanik ekipmanları imalat, pazarlama ve montajı   

Çevre Analiz cihazları satan şirketler

i. SEM Laboratuvar Cihazları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

i. Satış ve pazarlama

ii. Cihaz kalibrasyonu

iii. Ar-Ge

 

FORMLAR

Form-4

Form-5

Form-6