ARAŞTIRMA PROJELERİ

Çevre Mühendisliği Bölümü olarak öncelikle ilimiz Düzce'nin ve ülkemizin çevresel problemlerine yönelik olarak TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı (DPT) ve DÜ-BAP projelerimiz devam etmektedir. Ayrıca, yenilelebilir enerji türleri, biogaz ve atıktan-enerji (waste-to-energy) dönüşümü konularında da proje ve çalışma ortaklıklarımız sürmektedir.

Projelerimiz (2012'den bugüne);

  • DÜZCE İLİ KAYNAKLARININ ÇEVRESEL ANALİZİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ (DÜBAP),
  • DÜZCE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ve PİLOT RÜZGAR GÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ (DÜBAP),
  • KENTSEL KATI ATIKLARIN TERMAL İŞLEME YÖNTEMİ İLE BERTARAFI VE ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN BİR TESİS GELİŞTİRİLMESİ (TÜBİTAK-1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri, İZAYDAŞ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ)
  • MİKROBİYOLOJİK YAKIT HÜCRESİ ( MİCROBİAL FUELL CELL - MFC) YÖNTEMİ İLE EVSEL ATIKSULARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN VE ATIKSU ARITMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI (DÜBAP).