ÇALIŞMA ALANLARI

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının temini ve sürdürülebilirliği ile ilgili bir mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmekten ziyade, doğaya sahip olduklarını geri vermeyi amaçlayan bir mühendislik alanıdır. 

Çevre mühendisliğinin başlıca çalışma konuları;

  • su ve atık su arıtma,
  • hava kirliliği ve kontrolü,
  • katı atık bertarafı,
  • toprak kirliliği,
  • deniz kirliliği ve
  • gürültü kirliliğidir.

Ayrıca,

  • enerji üretim teknikleri,
  • atıktan-enerji teknolojileri,
  • yenilenebilir enerji türleri ve kullanımı ile sürdürülebilirlik konuları da çalışma kapsamında yer almaktadır.

Başlıca faaliyet sahaları su, hava ve toprağa karışan atıkların bertarafı için teknolojik çözümler araştırmak ve uygulanacak tedbirleri belirlemektir. Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin tasarımı, inşası, devreye alınması ve işletilmesi, su şebekeleri, isale hatları, kanalizasyon tesislerinin tasarımı ve inşası, katı artık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin tasarımı ve işletilmesi çevre mühendislerinin en çok ilgilendiği konular olarak sıralanabilir. Ülkemizin artan enerji ihtiyacına paralel olarak son yıllarda enerji sektöründe de etkinliği hızla artmaktadır.

Üniversitelerimizin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları kamu ve özel sektör tarafından Çevre Mühendisi  pozisyonunda katı atık, atıksu arıtma ve içme suyu tesislerinde, özel analiz laboratuvarlarında, ÇED hazırlama ofislerinde, gürültü ölçüm ver raporlama işlerinde istihdam edilebilmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde hızla artan istihdam olanakları ile gözde bir mühendislik alanı olmuştur.