BİTİRME PROJESİ

Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri lisans eğitimlerinin son dönemlerinde bitirme çalışması yaparak (7. veya 8. yarıyıl) mezun konuma gelebilemektedir. Bitirme çalışması bitirme tezi formatında hazırlanacak bir uygulama projesi, modelleme veya araştırma çalışması şeklinde olabilmektedir. Bitirme tezi burada verilen tez yazım formatına uygun olarak yazılmalı ve kontrol edilerek çıktı alınmalı ve ciltli olarak sunulmalıdır.

Bitirme projesi ders kaydından önce yapılması gerekenler şunlardır:

1. Öncelikle öğrencilerimizin projelerini tek kişi olarak mı, yoksa grup olarak mı yapacaklarına karar vermeleri gerekir.

2. Daha sonra bitirme projesine danışmanlık yapacak öğretim üyesinin belirlenmesi ve bu öğretim üyesiyle görüşerek onay alınması gerekir.

3. Onay veren öğretim üyesinden alınan onay belgesi ile doldurduğunuz ders ekleme formunu bölüm araştırma görevlisine teslim ediniz.

4. Bitirme Projesi dersine kayıt yalnızca bu şekilde formla yapılacaktır. Proje danışmanlığı için öğretim üyesinden onay belgesi alınmaması halinde ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

5. Ders kayıt tarihlerinde eklemek istediğiniz başka ders olması halinde bu dersler için ayrı bir form düzenlemelisiniz, proje dersi için hazırlanan ders ekleme formunda başka bir ders bulunmamalıdır.