Bölümümüz

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitime başlayan Çevre Mühendisliği Bölümü’nün amacı, çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümünde araştırmacı, teknolojiyi ve rekabeti öngören, çevre mühendisliği alanında tasarım, projelendirme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları kamu ve özel sektör tarafından Çevre Mühendisi  pozisyonunda katı atık, atıksu arıtma ve içme suyu tesislerinde, özel analiz laboratuvarlarında, ÇED hazırlama ofislerinde, gürültü ölçüm ver raporlama işlerinde istihdam edilebilmektedir.