MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalar, sunduğu yüksek kalitedeki eğitim ve yetiştirdiği iyi donanımlı mezunları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir kurum olmaktır. Bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri takip etmek, ülkemiz ihtiyacı olan kalifiye mühendis ihtiyacına yönelik Çevre Mühendisleri yetiştirmek, kurulu altyapısını güçlendirmek, güçlü akademik kadrosu ile rekabet gücü yüksek ve kaliteli mühendislik eğitiminin verildiği bir bölüm olabilmektir.


VİZYONUMUZ

Matematik ve Fen alanlarına hakim, Çevre Mühendisliği mesleğinin teknolojisini en üst düzeyde kavramış ve kullanabilen, tasarım ve üretim süreçlerine dahil olabilen, proje odaklı, bölgesinin, ülkesinin ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda çevre korumaya ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sistemler tasarlayabilen, uygulayabilen, problemlere çözüm getirebilen ve seçenekleri tartışabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayabilen, sadece ülkemizin değil tüm dünya genelinde çalışma vasıflarına sahip ve sorumluluk alabilen çevre mühendisleri yetistirmektir.   

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı