BÖLÜM BAŞKANI'NDAN

Sevgili Öğrenciler;

Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’ne hoş geldiniz.

Tüm dünyada ve ülkemizde geçmişin, günümüzün ve geleceğin bir gereklilik haline gelmiş olan mesleklerinden biri olan çevre mühendisi olabilmek için; genç ve dinamik yapısı, ve değer üreten öğretim elemanlarıyla, kurulalı henüz altı yıl olmasına rağmen; bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen üniversitemize geldiniz.

Hızla gelişen teknoloji, bir yandan dünyayı daha konforlu yaşanılır bir yer haline getirirken, diğer yandan da beraberinde birçok çevresel sorunlara neden olmaktadır. Birçok kaynaktan sürekli olarak açığa çıkan katı,sıvı ve gaz halindeki kirletici atıklar çevresel kirliliğe neden olmaktadır. Çevre mühendisliği hava, su ve toprak katmanları üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlıların aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen bozucu etkenleri araştıran ve bu etkenleri ortadan kaldırmaya çalışan, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreye zarar vermeyen üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, alternatif enerjiler ve yenilenebilir enerji gibi çok boyutlu konularda karmaşık problemleri belirleyip, çözümler üretebilenbir mühendislik alanıdır. Hiç şüphesiz çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması nedeniyle, endüstride, kamuda ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talep de hızla artmaktadır. Bu talep artışı günümüzde ve gelecekte hiç şüphesiz çevre mühendislerine büyük sorumluluklar yükleyecektir.

Bölümümüzün temel hedefi, çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümünde araştırmacı, teknolojiyi takip eden ve rekabeti öngören, çevre mühendisliği alanında tasarım, projelendirme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, Sizleri hedeflerinize ulaşmanız ve iyi bir eğitim için Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü'ne davet ediyor sizlerin de donanımlı ve rekabet gücü yüksek mezunlarımızın arasında yer aldığınızı görmek istiyor ve öğrencilik hayatınızda başarılar diliyorum.

 

 

 

Prof. Dr. Fatih TAŞPINAR    

Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk.