Lisansüstü Programı

 

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

 

    1.   Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

FBE502

Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

TOPLAM:

12

0

12

30

  2.   Yarıyıl 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

CEV697

Yüksek Lisans Seminer

0

1

0

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

TOPLAM:

9

1

9

30

  3.   Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

CEV998

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

0

10

CEV699

Yüksek Lisans Tezi

0

1

0

20

TOPLAM:

8

1

0

30

  4.   Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

CEV998

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

0

10

CEV699

Yüksek Lisans Tezi

0

1

0

20

TOPLAM:

8

1

0

30

 

 

KODU DERS ADI T U K AKTS TÜRÜ
CEV 501 İleri Hava Kirliliği ve Kontrol Teknikleri 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 502 Katı Atık Yönetimi 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 503 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 504 Hava Kalitesi Modellemesi ve Uygulamaları 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 505 Çevre Mühendisliğinde İstatistik ve Modelleme 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 506 Deniz Jeolojisi 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 507 Jeojenik ve Antropojenik Kirlilik 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 508 Elektrokimyasal Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 509 Endüstriyel Atıksu Arıtma Teknolojileri 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 510 İleri Arıtım Teknolojileri 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 511 Tehlikeli Atıkların Yönetimi 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 512 Çevre Biyoteknolojisi 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 513 Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Teknolojisi 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 514 Atmosfer Kimyası 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 515 Enstrümental Analiz Teknikleri 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 516 Çevre Biyoteknoloji Esasları-I 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 517 Çevre Biyoteknoloji Esasları-II 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 518 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 519 Toprak Kirlenmesi: Prosesler ve Dinamikler 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 520 Çevre Mühendisliğinde Yazılım ve Modelleme 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 521 Çevresel Sistemlerin Matematiksel Analizi 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 522 Gürültü Kirliliği, Kontrolü ve Modellemesi 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 523 Küresel İklim Değişikliği 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 524 Çevre Mühendisliğinde Kinetik ve Termodinamik 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 525 İleri Elektrokimyasal Arıtma Süreçleri 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 526 Organik Çevre Kimyası 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 527 Su Kimyası 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 528 Endüstriyel Atıksuların Kimyasal Arıtımı 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 529 Fizikokimyasal Süreçler ve Arıtma 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 530 Mikrokirleticilerin Çevredeki Etkileri ve Kontrolü 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 531 Atık Azaltımı, Geri Kazanımı ve Temiz Teknolojiler 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 532 Endüstriyel Ekoloji 3 0 3 7.5 Seçmeli
CEV 533 Entegre Atık ve Tehlikeli Atık Yönetimi 3 0 3 7.5 Seçmeli