ISITES 2016-Alanya Konferansına Katıldık.

08 Kas

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Alanya/Antalya'da düzenlenen 4. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science - ISITES2016'ya katıldık.

Bölüm Öğretim Üyemiz ve Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Taşpınar, ISITES 2016 konferansına "Prediction of Air Pollutant Levels by Using Artificial Neural Networks and Statistical Methods" ismli sözlü bildirisi ile katıldı. Düzce'de görülen yoğun hava kirliliğinden ve hava kirliliği için acil önlem uyarı ve tahmin sisteminden bahsedilen çalışması ilgi gördü. Yapay sinir ağları tabanlı gerçek zamanlı modelleme sistemi ve kullanılan metodoloji bu konferansta katılımcılarla paylaşıldı. Yrd. Doç. Dr. Fatih Taşpınar sunumunu, bu çalışmanın bir projeye dönüştürülmeye başladığından ve Düzce'de deneme amaçlı ölçüm istasyonlarının da kurulacağından ve elde edilen ölçüm sonuçlarının insan sağlığı açısından değerlendirileceğinden bahsederek tamamladı.