2021-2022 Güz Dönemi Staj-I Defter Teslim Tarihi

04 Eki

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

2021-2022 Güz Dönemi Staj-I Defter Teslim Tarihi 15 Ekim Cuma günü olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin en geç bu tarihe kadar staj defterlerini ve staj evraklarını eksiksiz bir şekilde doldurulmuş, staj yapılan kurum tarafından imzalanmış ve damgalanmış bir biçimde mühürlü kapalı zarf içerisinde Çevre Mühendisliği Bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj defterlerinin teslim edilecek versiyonunun PDF formatında (imzalı olmak zorunda değil) Arş. Gör. Dr. Ergün Güngör (ergungungor@duzce.edu.tr) Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aktaş'a (fatihaktas@duzce.edu.tr) adresine 15 Ekim Cuma günü'ne kadar gönderilmesi gerekmektedir.