İş Yeri Eğitimi Yeni Tarihler - Ara Sınavlar - Kayıt Dondurma

23 Mar

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular
  • Yaz okulundan ders almayacak öğrenciler, iş yeri eğitimi ve stajlarını 15.06.2020 - 04.10.2020 tarihleri arasında; yaz okulundan ders alacak öğrenciler ise 17.08.2020 - 04.10.2020 tarihleri arasında yaz okulu bitiminde gerçekleştireceklerdir.

 

  •  Ara Sınavlar öğretim elemanlarının tercihine göre, ödev, proje vb. şekillerde gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili duyuru, ilgili öğretim elemanın düzce üniversitesi profilinde (http://akademik.duzce.edu.tr/Giris) her ders için ayrı bir şekilde yapılacaktır.

  • Yaşanan bu aksaklıklar sebebiyle, öğrencilerimize 2019-2020 akademik yarıyılı için kayıt dondurma hakkı verilmiştir. 23.03.2020 - 25.03.2020 tarihleri arasında kayıt dondurma talebini dilekçe ile bölüm başkanlıklarına posta veya faks yoluyla iletilmesi halinde öğrencilerimizin kayıtları dondurulacaktır.