2019-2020 Güz Dönemi Staj Değerlendirme Süreci Mülakat Sonuçları

24 Eki

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Staj mülakatında başarısız olan öğrencilerin listesi ektedir. Adı Listede bulunan öğrencilerin en geç 01/11/2019 tarihine kadar staj defterlerini mülakat esnasında belirtilen hataları düzeltecek şekilde yeniden düzenleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu tarihe kadar gerekli düzeltmeleri yapıp teslim etmeyen öğrencilerin ve staj komisyonu üyelerinin uyarılarını dikkate almayacak şekilde staj defteri teslim eden öğrencilerin stajları ikinci bir mülakata gerek duyulmaksızın geçersiz sayılacaktır.

Adı listede bulunmayan öğrencilerin stajları yeterli bulunmuştur.

Staj defterini yeniden yazacak öğrencilerin listesi