2020-2021 Güz Dönemi İşyeri Eğitimi Değerlendirme Süreci

29 Ara

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

2020-2021 Güz Dönemi İşyeri Eğitimi değerlendirme süreci COVID-19 pandemisi sebebiyle uzaktan olarak gerçekleştirilecektir.

İş yeri eğitimi Dosyası ve Sunumunu 15.01.2021 tarihine kadar ergungungor@duzce.edu.tr adresine mail olarak ve ıslak imzalı halinin kargo ile bölüme gönderilmesi gerekmektedir. Kargo ile gönderilen belgelerin takibini yapmak ve işleme alındığından emin olmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Belirtilen tarihten sonra iletilen dosyalar dikkate alınmayacaktır.

İş yeri Eğitimi faaliyetleri sunumu ve değerlendirmesi 20.01.2021 tarihinde online olarak yapılacak olup, defter ve sunumunu vaktinde gönderen öğrencilere online davet linki ve saat bilgisi paylaşılacaktır.