2020-2021 Güz Dönemi İşyeri Eğitimi Değerlendirme Süreci

21 Ara

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

 İş yeri eğitim değerlendirme süreci için değerlendirme takvimi komisyon tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • İş yeri eğitimi Dosyası Teslimi: 15.01.2021
  • İş yeri Eğitimi faaliyetleri sunumu: 20.01.2021
  • İş yeri Eğitimi Dosyası değerlendirme ve Mülakat: 20.01.2020