Tek/Çift Ders Sınavları

20 Haz

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

2-3 temmuz 2018 tari·hi·nde yapılacak olan tek-çi·ft sınavına gi·rmek i·steyen çevre mühendi·sli·ği· bölümü öğrenci·leri·ni·n ekte sunulmuş olan formu doldurup öğrenci· i·şleri·nden aldıkları onaylı transkri·ptleri·yle bi·rli·kte danışman hocalarına imzalatmaları ve bölüm sekreterli·ği·ne en geç 27.06.2018 tari·hi·ne kadar geti·rmeleri· gerekmektedi·r.

 

Ek - Tek/Çift Ders Sınav Başvuru Formu