İşyeri Eğitimi Değerlendirme Süreci

04 Ara

  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

1- Çevre Mühendisliği Bölümü İşyeri Eğitimi puanlama sistemi ile ilgili olarak sınav değerlendirme kriterleri ve % puanlama değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Dönem sonu sınavı/değerlendirmesi %50
  • Bölümdeki Akademik Danışmanın Değerlendirmesi: %25
  • İşyeri Danışmanının Değerlendirmesi: %25

 

2- İşyeri eğitim değerlendirme süreci için değerlendirme takvimi komisyon tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • İşyeri eğitimi Dosyası Teslimi: 06.01.2020
  • İşyeri Eğitimi faaliyetleri sunumu: 09.01.2020
  • İşyeri Eğitimi Dosyası değerlendirme ve Mülakat: 14.01.2020