LİSANSÜSTÜ

Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği olarak lisansüstü öğrenim açılması hazırlıkları devam etmektedir.