İş yeri Eğitimi

Burada iş yeri eğitimi ile ilgili bilgi ve belgeler yer almaktadır. İş yeri eğitimine dahil olan öğrencilerimizin burada bulunan ve aşağıda verilen linkteki bütün bilgileri detaylı bir şekilde incelemesi gerekmektedir.

İş yeri eğitimi uygulamasına ilişkin ve yaz stajına ait gerekli evraklara ulaşmak için tıklayınız.

Diğer hususlar:

1- Çevre Mühendisliği Bölümü İş yeri Eğitimi puanlama sistemi ile ilgili olarak sınav değerlendirme kriterleri ve % puanlama değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Dönem sonu sınavı/değerlendirmesi %50
  • Bölümdeki Akademik Danışmanın Değerlendirmesi: %25
  • İş yeri Danışmanının Değerlendirmesi: %25

 

2- İş yeri eğitim değerlendirme süreci için değerlendirme takvimi komisyon tarafından belirlenmektedir. İlgili takvim duyurular sekmesinde duyurulmaktadır.